Chalk Hills

Photo
Chalk Hills
Artist
Vnodchenko, Yuri Fedorovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
13 3/8" × 17 1/2"
Year
1971

A Village Shop

Photo
A Village Shop
Artist
Eremenko, Aleksei Pavlovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
13 1/2" × 16 1/4"
Year
1981

Apple Tree

Photo
Apple Tree
Artist
Uspenskaya, Kseniya Nikolaevna
Medium
Painting: Oil on Board
Size
13" × 9"
Year
1960

Spring

Photo
Spring
Artist
Uspenskaya, Kseniya Nikolaevna
Medium
Painting: Oil on Board
Size
9 3/4" × 13 1/4"
Year
1970

Lilies

Photo
Lilies
Artist
Uspenskaya, Kseniya Nikolaevna
Medium
Painting: Oil on Board
Size
20 7/8" × 13"
Year
1951

Sunflowers

Photo
Sunflowers
Artist
Khoduk, Alexander Petrovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 5/8" × 15 5/8"
Year
1999

Svetlana

Photo
Svetlana
Artist
Sochnev, Nikolai Petrovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19" × 13 3/8"
Year
1958

Rocks

Photo
Rocks
Artist
Mishin, Ivan Grigorevich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 5/8" × 27 1/8"
Year
1978

Lilacs

Photo
Lilacs
Artist
Novikov, Yuri Pavlovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 1/4" × 27"
Year
2000

Forest Lake

Photo
Forest Lake
Artist
Vorobev, Viktor Vasilievich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
18 3/8" × 26 3/4"
Year
1984

Summer Day

Photo
Summer Day
Artist
Savenkov, Nikolai Ivanovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19" × 27 1/2"
Year
1981

Svensk Monastery

Photo
Svensk Monastery
Artist
Vorobev, Viktor Vasilievich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 3/8" × 27 1/4"
Year
1992

Yards of Michurinsk

Photo
Yards of Michurinsk
Artist
Belousov, Igor Borisovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 3/8" × 29 5/8"
Year
1970

By the River Don

Photo
By the River Don
Artist
Danshin, Nikolai Ivanovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
19 5/8" × 30"
Year
1986

May

Photo
May
Artist
Faenkov, Boris Fedorovich
Medium
Painting: Oil on Board
Size
15 1/2" × 19 1/4"
Year
1997